Vandaag doet de rechter weer een belangrijke uitspraak over stikstof

Daarom vandaag als hapklaarbrokje een cruciaal onderwerp van die uitspraak: wat is de rekenafstand

Wat ik denk

Vandaag is een spannende dag voor iedereen die met (de gevolgen van) de stikstofcrisis te maken heeft. In de Tweede Kamer wordt de uitslag van de verkiezingen besproken, wat gevolgen kan hebben voor hoe snel en effectief de oorzaken van de stikstofchaos worden opgelost.

En vandaag doet de Raad van State als hoogste bestuursrechter bovendien uitspraak in de ViA15-zaak. Daarmee geeft de rechter hopelijk duidelijkheid over de rekenafstand.

Ik heb me in ieder geval al aangemeld voor het webinar van Hekkelman advocaten en notarissen waarin dat thema centraal staat. Als de rekenafstand vandaag geen stand houdt, kunnen de gevolgen voor de vergunningverlening van bouwprojecten namelijk nog groter zijn dan toen de bouwvrijstelling onderuit ging met de Porthos-uitspraak.

Wat ik zeg

De rekenafstand is de grens tot waar de stikstofneerslag van projecten op Natura2000-gebieden wordt berekend. Voor veel bouwprojecten is stikstof op dit moment dé factor die bepaalt of de benodigde vergunningen verleend kunnen worden of niet. De stikstofneerslag wordt met AERIUS-berekeningen modelmatig bepaald. Daarvoor is de rekenafstand een belangrijke factor.

Tot januari 2022 gold voor verkeer een rekenafstand van 5 kilometer en voor overige projecten geen rekenafstand waardoor de stikstofneerslag op Natura2000-gebieden in heel Nederland moest worden berekend. Sinds januari 2022 geldt bij alle projecten een rekenafstand van 25 kilometer.

Vandaag wordt uitspraak gedaan over de vraag of het werken met een rekenafstand voldoet aan de Europese natuurbeschermingsregels.

PS. Permiso werkt sinds begin dit jaar samen met HelderZwart. Wil je met ons overleggen over de gevolgen van deze uitspraak voor de vergunningen voor jouw project? Stuur ons dan een mailtje.