Cursussen

Permiso wil de jaarlijkse 300 á 400 miljoen euro aan faalkosten in de bouw door vergunningproblemen zoveel mogelijk beperken. Het zal nooit lukken om deze problemen en bijbehorende faalkosten helemaal te voorkomen, maar er worden nu nog echt onnodig veel fouten gemaakt. Dit maatschappelijke probleem wordt het snelst opgelost door zoveel mogelijk mensen goed op te leiden. Gestructureerd vergunningenmanagement is namelijk dé manier om vergunningproblemen te voorkomen. Precies daarvoor is de methode ‘projectgericht vergunningenmanagement’ ontwikkeld. Permiso concentreert zich op dit moment daarom op het ontwikkelen en aanbieden van passende cursussen voor iedereen die met vergunningen te maken heeft.

Boeken

Ook al zorgen vergunningproblemen al decennia voor veel vertraging, kosten en frustratie: er bestond geen handboek vergunningenmanagement. Jola van Dijk van Permiso en Ferry van de Coevering van Het Vergunningenhuis hebben deze handschoen daarom samen opgepakt. Zij werken op dit moment aan drie boeken die samen hun handboek vergunningenmanagement zullen gaan vormen. Het eerste deel ‘Vergunningen in projecten’ verschijnt 10 januari 2021 en benadert vergunningenmanagement vanuit een helicopterview. Het tweede boek zal stap voor stap ingaan op het inventariseren van vergunningen en het derde boek zal standaard werkplannen voor de verschillende niveaus van vergunningenmanagement bevatten. Het cursusmateriaal dat Permiso ontwikkelt zal ook in boekvorm gepubliceerd worden zodat straks iedereen over het naslagwerk kan beschikken dat nodig is voor gestructureerd vergunningenmanagement.

Vergunningenmanagement

De positie van Permiso als expertisecentrum vergunningen is voortgekomen uit de samenwerking met Het Vergunningenhuis. Wij nemen dat stokje van hun over, maar blijven ook gewoon doen wat we altijd al deden: bedrijven en particulieren ontzorgen wat betreft het vergunningenmanagement van hun projecten. Uiteraard conform de methode ‘projectgericht vergunningenmanagement’. Kortom, we voegen de daad bij het woord. Vergunningen hoeven niet meer voor verrassingen te zorgen. Wij bieden je vooraf inzicht in de benodigde vergunningen en de bijbehorende formulieren, voorwaarden, kosten en termijnen. Indien nodig verzamelen wij ook de benodigde informatie, voeren we de overleggen met overheden, specialisten en omwonenden en vullen we de formulieren in. We kunnen dus het volledige vergunningenmanagement voor onze rekening nemen en de aanvragen als gemachtigde indienen.

Veilig, sociaal, duurzaam

Van jongs af aan is Jola al sociaal betrokken. Mensen die beweren dat sociaal en zakelijk niet samen gaan, motiveren haar alleen maar om het tegendeel te bewijzen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor Permiso dan ook geen modeterm maar het fundament. Vanuit de kernwaarden ‘veilig, sociaal, duurzaam’ staat een eerlijk product voor een eerlijke prijs centraal. Concreet betekent dit dat Permiso bijvoorbeeld verspilling van talent tegen probeert te gaan door – waar mogelijk – te werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Jola van Dijk

Kun jij ook bouwvergunningen aanvragen? Wij hebben er een nodig voor een zonnepark en kennen niemand die dat voor ons zou kunnen doen.” Die vraag aan Jola leidde uiteindelijk tot de oprichting van vergunningenbureau Permiso. Als omgevingsjurist stond mr. drs. J.H.I. (Jola) van Dijk altijd al bekend om haar laagdrempelige en ontwapende stijl. Als het nodig is, wordt er geprocedeerd. Maar voorkomen is altijd beter dan genezen. Vergunningen op de juiste manier aanvragen in plaats van problemen oplossen wanneer het verkeerd gegaan is, past dan ook perfect bij haar.

Maak kennis met Jola

Beschikbaar voor interviews

Het maatschappelijke probleem van de jaarlijkse 300 á 400 miljoen aan faalkosten in de bouw door vergunningproblemen gaat Jola aan het hart. Het zoveel mogelijk beperken van deze onnodige kosten, vertraging en frustratie is niet alleen de missie van Permiso, maar ook haar persoonlijke missie. Jola wil daarom graag dat er zoveel mogelijk aandacht komt voor praktijkvoorbeelden, probleemanalyses en oplossingsrichtingen.