Na de bouwvrijstelling voor stikstof, dreigt nu ook de rekenmethode ten aanzien van stikstof onderuit te gaan (zie dit bericht).

Daarom vandaag de vraag: wat is een AERIUS-berekening?

Wat ik denk:

AERIUS (spreek uit: è-rie-us) ligt net zo lekker in het gehoor als Natura 2000. En de oorsprong van de term is net zo moeilijk te achterhalen. Waarschijnlijk is deze naam dus ook weer afkomstig uit de koker van het een of ander goed betaald marketingbureau. Door de hoofdletters lijkt het een acroniem te zijn, maar waarvoor?
Weet jij het? Of denk je net zoals ik dat het een fantasieterm is? Ik laat me graag verrassen door je feitenkennis danwel creativiteit. Dit is wat mijn hoofd er inmiddels van gemaakt heeft:
Academisch En Raadselachtig Intellectueel Uitgerekende Stikstofdepositie

Wat ik zeg:

Wanneer over een AERIUS-berekening gesproken wordt, bedoelt men de berekening van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden binnen Nederland van een bepaald project of beleidsvoornemen. Deze berekeningen worden uitgevoerd met de AERIUS-software van het RIVM. Politiek gezien wordt deze hele rekenmethode sinds de boerenprotesten ter discussie gesteld. Bij de rechter gaat het vooralsnog alleen om de vraag tot hoeveel kilometer rondom een locatie de stikstofdepositie moet worden meegenomen in de AERIUS-berekening.

NB Klik hier voor de uitleg over wat stikstof nou eigenlijk is.