Het maatschappelijke probleem van de jaarlijkse 300 á 400 miljoen aan faalkosten in de bouw door vergunningproblemen gaat Jola van Dijk aan het hart. Het zoveel mogelijk beperken van deze onnodige kosten, vertraging en frustratie is niet alleen de missie van Permiso, maar ook haar persoonlijke missie. Ze wil daarom graag dat er zoveel mogelijk aandacht komt voor praktijkvoorbeelden, probleemanalyses en oplossingsrichtingen.

Jola is 6 jaar gemeenteraadslid geweest en heeft haar opleiding en werk als jurist 10 jaar gecombineerd met een parttime baan als redacteur. Ze weet daarom als geen ander wat media-aandacht voor positieve invloed kan hebben op het oplossen van een maatschappelijk probleem. “Het komt nog veel te vaak voor dat een belangrijk infrastructureel project ‘plotseling’ stil komt te liggen door vergunningproblemen. Zo’n vertraging kost onvoorstelbaar veel belastinggeld en zorgt ervoor dat iedereen nog veel langer met een bouwput geconfronteerd wordt. Je kunt nooit iedere tegenvaller uitsluiten, maar een hoop vertraging en extra kosten zijn toch echt wel te voorkomen met goed gestructureerd vergunningenmanagement.”

Door expliciet aan te geven dat ze openstaat voor interviews, hoopt Jola eraan bij te dragen dat vergunningenmanagement ingeburgerd raakt. “Op dit moment zijn er maar zo’n 50 mensen in Nederland die professioneel vergunningen aan kunnen vragen, terwijl er zo’n 1.500 á 2.000 vergunningverleners voor overheden werken. En dan zijn we met z’n allen verbaasd dat één op de drie vergunningaanvragen onvolledig wordt ingediend? We hebben echt véél meer mensen nodig die goed met vergunningen om kunnen gaan. Als Permiso dragen wij ons steentje bij door de informatie over vergunningen zo begrijpelijk en toegankelijk mogelijk te maken. Het zou echter ook enorm helpen als het maatschappelijke probleem van de faalkosten door vergunningproblemen meer aandacht zou krijgen.”

Downloads voor de pers

Interview aanvragen