Vergunningen in projecten

 36,24 ex. btw

Jaarlijks 300 á 400 miljoen euro aan faalkosten in de bouw door vergunningproblemen? Dat moet anders kunnen! Daarom zijn Ferry van de Coevering van Het Vergunningenhuis en Jola van Dijk van Permiso de methode ‘projectgericht vergunningenmanagement’ aan het uitwerken in drie handboeken vergunningenmanagement. ‘Vergunningen in projecten’ is het eerste deel van dit drieluik. In dit boek wordt vergunningenmanagement benaderd vanuit een helicopterview.

  • Het eerste naslagwerk vergunningenmanagement
  • Voor en door vergunningenmanagers geschreven
  • Voor iedereen die regelmatig vergunningen aanvraagt en met vergunningenmanagers samenwerkt

Nieuwsgierig? Download hier hoofdstuk 1 van het boek.

Over Vergunningen in projecten

Iedereen weet wel ongeveer hoe een vergunningsprocedure werkt, waardoor veel vergunningen op gevoel ad hoc worden aangevraagd. Voor het afdekken van risico’s en het voorkomen van faalkosten is het juist essentieel om systematisch te werken met de juiste bevoegdheden en middelen. Met dit boek wordt voor het eerst die benodigde structuur volledig aangelegd, zodat alle activiteiten netjes een eigen plek krijgen en de dwarsverbanden duidelijk worden.

In ‘Vergunningen in projecten’ wordt uitgebreid ingegaan op wat een vergunningenmanager doet en wat vergunningenmanagement precies inhoudt. Wat is de functie binnen een project(team)? Welke risico’s worden hiermee op welke manier beperkt? En welke taken, netwerken en instrumenten horen daarbij? Oftewel: dit boek is niet alleen bedoeld voor vergunningenmanagers (in spe) en mensen die regelmatig een vergunning aanvragen, maar ook voor alle mensen die met vergunningenmanagers samenwerken

In hoofdstuk 2 wordt in zijn algemeenheid geschetst wat vergunningenmanagement inhoudt en de methode ‘projectgericht vergunningenmanagement’ geïntroduceerd. Ook wordt een belangrijke valkuil voor vergunningenmanagers en een aantal Babylonische spraakverwarringen besproken. In hoofdstuk 3 worden vervolgens één voor één de verschillende werkzaamheden langs gelopen waaruit het werk van vergunningenmanagers bestaat.

In hoofdstuk 4 wordt de vergunningenpiramide geïntroduceerd, de methode om projecten in te delen naar risico’s ten behoeve van het juiste niveau van vergunningenmanagement. In hoofdstuk 5 wordt vervolgens per niveau van de vergunningenpiramide ingegaan op de gevolgen die dat niveau heeft voor de werkzaamheden van vergunningenmanagers.

Samenwerken doen vergunningenmanagers veel en vaak. Met wie allemaal? Daar gaat hoofdstuk 6 van ‘Vergunningen in projecten’ uitgebreid op in. Iedere betrokkene heeft zijn eigen belang bij een project, maar één belang heeft iedereen: risico’s beperken. Het boek sluit daarom af met hoofdstuk 7 over de risico’s waar vergunningenmanagers mee geconfronteerd kunnen worden. Uiteraard voorzien van tips hoe die risico’s het beste voorkomen kunnen worden. Of opgelost, als ze zich toch gemanifesteerd hebben in de vorm van een concreet probleem.

Nieuwsgierig naar het boek?

Download alvast het eerste hoofdstuk om kennis te maken.

Download hoofdstuk 1