Nog 10 weken en het is zo ver!

Dan is het D-day voor de ‘Big Bang implementation’ van de Omgevingswet.

Inmiddels heb ik als ‘implementator’ steeds meer te vertellen over alles wat ik meemaak, maar aan het einde van m’n week steeds minder puf over om daadwerkelijk een post te schrijven.

De nieuwe inzichten, verrassende wendingen en ‘oh shit, moet dit ook nog vóór 1 januari geregeld zijn?!?’ vragen volgen elkaar steeds sneller op, evenals de cursussen die ik geef.

Eerder dit jaar werd ik daar nog onzeker van, want ik vond dat ik als projectleider en docent omgevingsplan alles moest weten, begrijpen en onder controle hebben.

Gelukkig kan ik dat inmiddels steeds meer loslaten, want dat is echt niet realistisch in deze periode waarin we met z’n allen tegelijk het wiel uit moeten vinden.

Daarom ga ik daar nu expliciet op in tijdens m’n cursussen: hoe kun je jezelf zo goed mogelijk staande houden in deze uitdagende periode waarin alles nieuw en onzeker voelt en we ons allemaal overvraagd voelen.

Uiteraard staat de inhoud van de Omgevingswet en hoe je werk er straks uit gaat zien centraal, maar tussendoor hebben we het ook over dit aspect van de implementatie.

Voor deze cursus kun je je trouwens nog inschrijven (klik hier).