Weet je niet welke vergunning je nodig hebt? Of je überhaupt eigenlijk wel een vergunning nodig hebt? Aan welke voorwaarden je dan moet voldoen? En aan wat voor tijd en kosten je dan moet denken? Wij checken het voor je tijdens de vergunningeninventarisatie.

Vergunningplichtig?

Voor veel bouwwerken en evenementen geldt een vergunning- of meldingsplicht. Veel vaker dan de meeste mensen denken. Want ja, ook zoiets kleins als een reclamebord kan een bouwvergunning nodig hebben. Zelfs als het reclamebord slechts een bedrukt doek is dat met pijpen tegen je gevel geplaatst is. Ook buurtfeesten moeten vaak gemeld worden. Je kunt zelfs een vergunning nodig hebben als je niets (ver)bouwt, maar een ruimte wel voor een ander doel gaat gebruiken. Check daarom altijd voor de zekerheid of je plan vergunningplichtig is. Weten waar je aan toe bent hoeft niet duur of ingewikkeld te zijn. Wij helpen je daar graag mee. Het is een kleine moeite en daarmee voorkom je bijvoorbeeld dat je onder druk van hoge dwangsommen gedwongen wordt alles weer te verwijderen.

Vergunningsvrij?

Heb je dan echt voor alles een vergunning nodig? Nee, zo erg is het ook weer niet. Het kan zijn dat je plan zo bescheiden is dat er geen vergunning of melding voor nodig is. Landelijk zijn er bovendien twee lijsten gemaakt met veel voorkomende dingen die je mag bouwen zonder dat er een vergunning voor nodig is. Op die lijsten staan bijvoorbeeld zonnepanelen op je dak, schuttingen op de erfgrens en tuinhuisjes in je achtertuin. Wij kennen die lijsten met de bijbehorende voorwaarden goed. Evenals de drempels die voor de verschillende vergunningen en meldingen gelden. We kunnen je daardoor snel duidelijkheid geven of je plan vergunningsvrij (te maken) is of niet.

Bestemmingsplan cruciaal

Voor (vrijwel) iedere locatie in Nederland is een bestemmingsplan vastgesteld. Heb je een vergunning nodig voor je plan? Dan is het bestemmingsplan het eerste wat we voor je controleren. In het bestemmingsplan is namelijk te vinden wat voor activiteiten er toegestaan zijn op die locatie. Mag er bijvoorbeeld gewoond worden? En door wie? Wat voor bedrijven zijn er op deze plek toegestaan? Ook staat in bestemmingsplannen binnen welke lijntjes je moet blijven als je gaat bouwen. Hoe diep en hoe hoog mag je bouwen? Geldt er een maximum oppervlakte? Of moet er bijvoorbeeld een bepaalde afstand aangehouden worden.

Vergunningen laten inventariseren

GA DIRECT NAAR:
> Ons stappenplan

Permiso
info@permiso.nl
024 - 20 22 630

Afwijken van bestemmingsplan

Past jouw plan niet binnen de grenzen van het bestemmingsplan? En is het ook niet zo aan te passen dat het wel past? Dat betekent niet dat je plan automatisch geen enkele kans van slagen heeft. Gemeenten mogen namelijk afwijken van hun bestemmingsplan of een nieuw bestemmingsplan vaststellen dat jouw plan wel toestaat. Provinciale en landelijke regels zijn harde grenzen waar gemeenten zich aan moeten houden. Voor de rest zijn ze behoorlijk vrij in het bepalen of ze wel of niet mee willen werken aan zo’n afwijking. Als maar goed gemotiveerd is dat je plan ‘niet in strijd is met de goede ruimtelijke ordening’. Uiteraard weten wij precies met welke aspecten wel en niet rekening gehouden moet en mag worden bij die afweging en kunnen wij de benodigde onderzoeken en onderbouwing voor je regelen.

Vier afwijkingsmogelijkheden

We schatten voor je in hoe groot de kans is dat de gemeente kan en wil afwijken van het bestemmingsplan. Daarvoor lopen we de vier mogelijkheden langs die er zijn voor gemeenten om af te wijken van het bestemmingsplan:

 1. Op grond van het bestemmingsplan zelf

  Vaak bevat een bestemmingsplan niet alleen bouw- en gebruiksregels, maar ook afwijkingsregels. Voldoet je plan aan die ‘binnenplanse afwijkingsregels’, dan is de kans erg groot dat de gemeente mee zal werken en dat dit redelijk snel en betaalbaar kan. Als je plan niet aan die afwijkingsregels voldoet, onderzoeken we de tweede mogelijkheid.

 2. Met een ‘kruimelvergunning

  Er zijn landelijk niet alleen twee lijsten voor vergunningvrije projecten, er is ook een zogenaamde ‘kruimelgevallenlijst’. Op die landelijke lijst staan projecten waar gemeenten met een redelijk snelle en betaalbare vergunning aan mee mogen werken.

  Als niet binnenplans is af te wijken en ‘niet gekruimeld kan worden’, resteren twee opties. Deze laatste twee opties komen allebei neer op een traject van minimaal een jaar waarbij je zo’n 10.000 euro aan leges en een vergelijkbaar bedrag voor onderzoeken en onderbouwing verder bent. Het is bovendien veel moeilijker om in te schatten of de gemeente mee zal willen werken. Bij deze twee opties dienen we daarom altijd eerst een zogenaamd ‘principeverzoek’ in bij de gemeente zodat voor een aanzienlijk lager bedrag met de gemeente overlegd kan worden over de kans van slagen van het project.

 3. Uitgebreide afwijkingsprocedure

  Burgemeester en wethouders beslissen over je project. Het bestemmingsplan zelf verandert niet, dus je behoudt de bouw- en gebruiksmogelijkheden die je had.

 4. Bestemmingsplanwijziging

  Nu is het de gemeenteraad die beslist of meegewerkt wordt aan je verzoek. Het bestemmingsplan wordt veranderd waardoor het kan zijn dat je bouw- of gebruiksmogelijkheden inlevert.

Vergunningen in alle soorten en maten

Tot slot controleren we in het kader van de vergunningeninventarisatie of je behalve de bouwvergunning en de planologische vergunning wellicht ook nog andere vergunningen nodig hebt. Je kunt het namelijk bijna zo gek niet bedenken of we hebben er in Nederland wel een vergunningplicht voor. Zo gelden er bijvoorbeeld vergunningplichten voor:

 • Het bouwen van bouwwerken
 • In de grond graven
 • Het beïnvloeden van de waterhuishouding
 • Het brandveilig gebruiken van gebouwen
 • Het veroorzaken van milieugevolgen
 • Het beïnvloeden van dieren en planten
 • Het organiseren van evenementen
 • Het exploiteren van een horecabedrijf
 • Het verkopen van (licht)alcoholische drank

Omgevingsvergunning

Een groot deel van deze vergunningplichten is tegenwoordig samengevoegd in de ‘omgevingsvergunning’. Zo’n omgevingsvergunning kan uit één, maar bijvoorbeeld ook uit vier onderdelen bestaan. Voor ieder onderdeel gelden aparte criteria. Omgevingsvergunningen dien je digitaal in via het landelijke Omgevingsloket Online. Bij andere vergunningen verschilt het per overheid hoe ze moeten worden ingediend. Als je een aanvraag zelf in wilt dienen, geven wij je het aanvraagformulier en een instructie hoe je dat formulier in kunt dienen en welke bijlagen je er dan bij moet doen.

Inschatting tijd en kosten

Wat ook per overheid verschilt, is hoeveel kosten (leges genaamd) je moet betalen voor de behandeling van je vergunningaanvraag. Voor de meest voorkomende vergunning, de omgevingsvergunning onderdeel bouwen, brengen gemeenten gemiddeld zo’n 3% van de bouwkosten als leges in rekening. We ronden de vergunningeninventarisatie daarom af met een overzicht van de te verwachten tijd en kosten die nodig zullen zijn in het kader van de vergunningaanvragen.

Neem contact met ons op

Wil je weten of voor jouw project een vergunning nodig is? Vul dan onderstaand formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.