Vorige week zette de Raad van State in een hele belangrijke uitspraak een streep door de bouwvrijstelling ten aanzien van stikstof. Die voldeed namelijk niet aan de Habitatrichtlijn. Daarom vandaag de vraag: wat is de Habitatrichtlijn?

Wat ik denk

De regels waardoor de bouw nu in de problemen komt, bestaan al 30 jaar. Nieuwe regelgeving zorgt altijd voor onduidelijkheid over wat precies nog wel en niet mag. Maar na 30 jaar en heel veel internationale jurisprudentie is dat niet wat er nu in Nederland speelt. Voor deskundigen was al heel lang duidelijk dat Nederland zich niet aan de Habitatrichtlijn hield. De organisaties die boeren, bouwers en andere stikstofuitstoters op tijd bij hadden kunnen en moeten sturen, hebben dat nagelaten. Het is nu een vergunningenprobleem, maar dat had het niet hoeven worden.

Wat ik zeg:

“De Vogelrichtlijn (1979) en de Habitatrichtlijn (1992) zijn door de Europese Unie opgesteld om de biologische biodiversiteit in Europa in stand te houden. In deze richtlijnen wordt aangegeven welke planten en dieren en hun natuurlijke habitats (leefgebieden) beschermd moeten worden door de lidstaten van de Europese Unie. De Vogelrichtlijn (VR) is gericht op in het wild levende vogelsoorten. De Habitatrichtlijn (HR) is gericht op dier- en plantensoorten. De richtlijnen zorgen voor gebieds- en soortenbescherming in Europa.” (Bron)