Voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn er drie scenario’s om de komende tijd in de gaten te houden en rekening mee te houden. Maandag introduceerde ik die scenario’s; dinsdag introduceerde ik scenario 1.

Vandaag als #hapklaarbrokje scenario 2: 1 januari 2024 (VNG-motie)

Wat ik denk…

Dit is het scenario dat door de meeste mensen als het meest waarschijnlijk gezien wordt.

Is dat terecht?

Of is het wishful thinking omdat dit scenario snel voor de broodnodige duidelijkheid én voorbereidingstijd zorgt?

Ik weet het niet.

Wat ik wel weet is dat er nog geen rapport ligt waaruit blijkt dat de problemen met het DSO zijn opgelost. En dus nog niet duidelijk is of inwerkingtreding op 1 januari 2024 verantwoord kan.
Wat ik ook weet is dat op 15 maart de verkiezingen voor de Provinciale staten verkiezingen zijn.
Dat dat al over 2 maanden is.
Dat de nieuwe Provinciale staten vervolgens de Eerste Kamer kiezen.
Dat over je graf heen regeren niet chique is.
En onze ‘chambre de refléxion’ meer dan gemiddeld waarde hecht aan dit soort normen en waarden.

Wat ik zeg…

1 januari is vooralsnog de voorkeursdatum van de VNG. De VNG beslist niet over de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet. De Omgevingswet wordt voor een belangrijk deel uitgevoerd door gemeentes, waardoor de VNG wel een factor van belang is voor Hugo de Jonge en de Eerste Kamer.

Wat zeggen jullie?

Wil je meer weten over de Omgevingswet, zie Permiso.nl/omgevingswet en Segment.nl/omgevingswet

BTW, ga jij ook naar de #InfraTech? Laat het me even weten, want dat is het ideale moment om elkaar eens te ontmoeten en onder het genot van een kopje koffie of thee met wat lekkers van gedachten te wisselen over de Omgevingswet.