Voorkomen is beter dan genezen. Daarom heeft Permiso een reactie ingediend op de internetconsultatie van de Asielopvangwet.

De ‘Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen’ bevat namelijk niet alleen verdelingsregels, maar ook regels over de vergunningverlening voor asielopvang.

Als expertisecentrum vergunningen wil Permiso graag een bijdrage leveren aan de totstandkoming van nieuwe wetgeving ten aanzien van vergunningen. Daarom hebben we een overzicht gemaakt van de juridische uitvoeringsvragen die wij hebben naar aanleiding van dit wetsvoorstel. En gecheckt in hoeverre we daar een antwoord op hebben kunnen vinden in het wetsvoorstel.

Conclusie

Het is ons niet duidelijk hoe deze nieuwe regels straks toegepast en gehandhaafd moeten gaan worden. Wij hopen dan ook dat deze vragen alsnog beantwoord zullen worden in het uiteindelijke wetsvoorstel en de bijbehorende memorie van toelichting, dan wel de in het wetsvoorstel aangekondigde AMvB.

Het gehele document is te lezen op Linkedin.