Categorie

Internetconsultatie

Internetconsultatie
21 november 2022

Voorkomen is beter dan genezen

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom heeft Permiso een reactie ingediend op de internetconsultatie van de Asielopvangwet. De ‘Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen’ bevat namelijk niet alleen verdelingsregels, maar ook regels over de vergunningverlening voor asielopvang. Als expertisecentrum vergunningen wil Permiso graag een bijdrage leveren aan de totstandkoming van nieuwe wetgeving ten aanzien van vergunningen. Daarom hebben we een…