Gisteren sprak de Eerste Kamer weer over de inwerkingtreding Omgevingswet

De commissie van de Eerste Kamer heeft besloten de toelichting van het Adviescollege ICT-Toetsing op 7 februari en de vergadering van de commissie Tweede Kamer op 2 februari af te wachten.

Eergisteren bespraken we daarom wanneer wetten normaal gesproken in werking treden en introduceerden we het Inwerkingtredings-KB.

Een Inwerkingtredings-KB is een voorbeeld van gedelegeerde wetgeving. Daarom vandaag als hapklaarbrokje: wat is delegatie?

Wat ik denk…

Delegeren is voor veel mensen moeilijk, want het komt neer op loslaten en de ander vertrouwen.

Delegeren is niet altijd even verstandig. Vandaar de mogelijkheid om via een voorhangprocedure waar nodig een beslissing als parlement toch zelf te nemen.

Degene die in 2018 de voorhangprocedure in de Invoeringswet Omgevingswet heeft gezet, had duidelijk een vooruitziende blik.

Wat ik zeg…

Delegatie wordt vaak door elkaar gehaald met mandatering en lijkt er heel veel op, maar is niet hetzelfde.

De ‘delegans’ geeft z’n bevoegdheid af en kan niet meer zelf beslissen. Voortaan neemt de ‘delegataris’ als ontvanger van de bevoegdheid de beslissingen. Wanneer een bevoegdheid gedelegeerd wordt, handelt de delegataris dus uit eigen naam en verschuift de verantwoordelijkheid voor de te nemen besluiten naar de delegataris. Dit in tegenstelling tot mandaat waarbij de bevoegdheid en verantwoordelijkheid niet verschuiven en namens een ander wordt gehandeld.

Normaal gesproken wordt de macht dus uit handen gegeven met delegatie. Dat is alleen anders wanneer er sprake is van een ‘voorhangprocedure’. Voor die uitzondering is bij de Omgevingswet gekozen. Daarom beslist het parlement ondanks de keuze voor een gedelegeerd Inwerkingtredings-KB toch uiteindelijk zelf bepaalt welke datum het wordt.

Werk je voor een gemeente met bestemmingsplannen en wil je weten hoe je werk er onder de Omgevingswet uit gaat zien? Schrijf je dan snel in voor onze cursus via SEGMENT op 20 maart.