Wat ik denk:

In de begintijd van de omgevingsdiensten (RUD’s) heb ik een keer flink wat van hun mandaatregisters tegen het licht moeten houden. Iedere omgevingsdienst werkt voor een hele trits gemeentes en iedere gemeente heeft het weer net iets anders geregeld. Toen leek het me echt de hel op aarde om als jurist voor een omgevingsdienst werken. Inmiddels heb ik uit nieuwsgierigheid bewust voor een opdracht bij een omgevingsdienst gekozen en blijkt het hartstikke leuk te zijn. Sterker nog: als vergunningenmanager moet ik vaker ervoor zorgen dat ik het juiste mandaat van m’n opdrachtgever heb.

 

Wat ik zeg:

Wanneer een persoon of organisatie een mandaat heeft, heeft diegene de bevoegdheid om in naam van een ander te handelen, zonder de bijbehorende verantwoordelijkheid te hoeven dragen. Bij mandateren worden geen bevoegdheden overgedragen. Die houdt de mandaatgever zelf, waardoor die ook nog steeds zelf bevoegd is.

Voorbeeld: het college van burgemeester en wethouders is het bevoegd gezag om op aanvragen voor een omgevingsvergunning onderdeel bouwen te beslissen, maar heeft die bevoegdheid vaak gemandateerd aan een omgevingsdienst.

Permiso geeft cursussen over dit onderwerp, klik hier voor meer informatie of ga naar het cursusoverzicht.