Wat ik denk:

Ik dacht heel lang dat regionale uitvoeringsdienst (RUD) de overkoepelende term was voor alle regionale organisaties die ambtelijke taken uitvoeren. Dus niet alleen omgevingsdiensten, maar ook gemeentelijke omgevingsrechtelijke samenwerkingsverbanden zoals ‘Samenwerking A2-gemeenten’ en ‘Werkorganisatie Druten-Wijchen’. En regionale organisaties ten aanzien van andere beleidsterreinen zoals bijvoorbeeld ‘WerkBedrijf Rijk van Nijmegen’ binnen het sociaal domein. Maar nee, dat zou te logisch zijn. Ik weet dus nog steeds niet hoe je al die organisaties tezamen moet noemen. Wat blijkt: ze hebben precies hetzelfde beestje twee verschillende totaal niet op elkaar lijkende namen gegeven te hebben. Een RUD is een omgevingsdienst en een omgevingsdienst is een RUD. Waarom? Alsof ons vakgebied nog niet ingewikkeld genoeg in elkaar zat.

 

Wat ik zeg:

RUD is de afkorting voor regionale uitvoeringsdienst. Gemeentes en provincies zijn sinds 1 juli 2014 wettelijk verplicht een deel van hun milieutaken qua vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) te mandateren aan omgevingsdiensten. Veel gemeentes hebben vervolgens ook VTH-taken ten aanzien van bouwen, bodem en ruimtelijke ordening gemandateerd aan een omgevingsdienst. Omgevingsdiensten worden ook wel regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s) genoemd en de termen worden regelmatig door elkaar heen gebruikt.

Permiso geeft cursussen over dit onderwerp, klik hier voor meer informatie of ga naar het cursusoverzicht.