Wat ik denk:

Ik heb een keer een initiatiefnemer aan de lijn gehad die boos op de gemeente was omdat zijn vergunde en gerealiseerde huis door de eisen van de gemeentelijke welstandscommissie niet geworden was zoals hij had gehoopt . Wat bleek: de architect had als vergunningenmanager de initiatiefnemer niet goed meegenomen in de laatste aanpassing van het plan. Die was denk ik even vergeten dat hij het ontwerp uiteindelijk niet voor het bevoegd gezag maakte, maar voor de initiatiefnemer.

 

Wat ik zeg:

De persoon of organisatie die een project financiert en uitvoert of uit laat voeren. De initiatiefnemer is als eigenaar van het werk de vergunninghouder, oftewel de vergunningen worden op die naam aangevraagd.

 

Permiso geeft cursussen over dit onderwerp, klik hier voor meer informatie of ga naar het cursusoverzicht.