Wat ik denk:

Wat mij betreft is dit nieuwe toetsingscriterium absoluut een verbetering aangezien ik het altijd een gemiste kans heb gevonden dat gezondheid niet meegenomen mocht worden in het kader van de goede ruimtelijke ordening. Dat leverde bijvoorbeeld ten tijde van de uitbraak van Q-koorts erg nare discussies op doordat het wettelijk kader door veel mensen als té rigide ervaren werd. Het is wel een hele mond vol en hangt samen met een totaal andere manier van regels formuleren. In het omgevingsplan wordt niet meer met bestemmingen gewerkt, maar met functies (activiteiten) op locaties.

Vooral in de overgangsperiode zal de nieuwe manier van werken nog voor veel onduidelijkheid zorgen. Tot uiterlijk 31 december 2029 kunnen oude bestemmingsregels nog vóórkomen naast de nieuwe stijl van regels voor activiteiten op locaties. Essentiële regels kunnen daardoor ook door de ambtelijke toetsers van aanvragen veel te makkelijk per ongeluk over het hoofd gezien. Gevalletje prijsschieten voor boze buren dus. En voor initiatiefnemers die zelf hun aanvraag willen begrijpen zal het al helemaal onmogelijk zijn om wijs te worden uit die onoverzichtelijke brij aan regels. We zullen dus eerst een periode geconfronteerd worden met het zuur van rechtsongelijkheid en rechtsonzekerheid, voordat we kunnen genieten van het zoet van een beter toetsingscriterium.

 

Wat ik zeg:

De ‘evenwichtige toedeling van functies aan locaties’ is hét doel van het omgevingsplan. Dit is dan ook het toetsingscriterium voor iedere aanpassing of afwijking van het omgevingsplan. Dit is breder dan het huidige ‘goede ruimtelijke ordening’ ten aanzien van bestemmingsplannen. Gezondheid zal voortaan in ieder geval ook onderdeel uitmaken van de aspecten van de fysieke leefomgeving die meegenomen mogen en moeten worden in het omgevingsplan. Wat precies wel en niet onder een fysieke leefomgeving valt en wanneer er sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties, zal de komende jaren duidelijk worden op basis van uitspraken van rechters.

 

Over de Omgevingswet geven we diverse cursussen. Op dit moment alleen nog incompany, dus stuur me daarom even een berichtje als je hier interesse in hebt.