Wat ik denk:

If it ain’t broke, don’t fix it. Ja, er is veel te verbeteren aan het huidige omgevingsrecht en de huidige software. Nee, het huidige systeem is niet kapot. Het is een oud barrel dat piept en kraakt, maar braaf z’n ding doet. Het is over het algemeen stabiel, doet wat het moet doen en de mensen die er dagelijks mee werken weten er met gemak hun weg in te vinden. “Continuering van urgente gebiedsontwikkeling” is gebaat bij stabiliteit. Dat is wat we nodig hebben om zo snel mogelijk de wooncrisis op te lossen. En de opvangcrisis, de stikstofcrisis en de watercrisis. Wat we niet nodig hebben, is daar bovenop ook nog een Omgevingswetcrisis die we met z’n allen een kilometer van tevoren al aan zagen komen.

 

Wat ik zeg:

Zie eerder bericht voor uitleg van het begrip TAM’s. Duidelijker en treffender dan de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) kan ik de TAM-IMRO (de belangrijkste TAM) niet uitleggen:

“TAM-IMRO is bedoeld voor gemeenten die nog geen gebruik kunnen maken van het planvormingsdeel van het DSO. Bijvoorbeeld doordat de plansoftware nog niet alle daarvoor benodigde functies biedt. Het kan ook zijn dat de gemeente te weinig tijd rest om het planproces goed te beproeven. Of dat er nog onvolkomenheden zijn in de landelijke voorziening. Met TAM-IMRO kunnen gemeenten toch hun omgevingsplannen wijzigen. De TAM-IMRO is door de Minister in 2021 beschikbaar gesteld om urgente gebiedsontwikkeling niet te laten vertragen. Ook de algemene ledenvergadering van de VNG van juni 2022 heeft het belang van continuering van urgente gebiedsontwikkeling onderstreept.”

(bron: https://vng.nl/artikelen/tam-imro-voor-gemeenten)

 

Over de Omgevingswet geven we diverse cursussen. Op dit moment alleen nog incompany, stuur me daarom even een berichtje als je hier interesse in hebt.