Wat ik denk:

Je vergunningenregister is je dashboard waarin je overzicht houdt over alles wat er qua vergunningenmanagement moet gebeuren voor een project en al gebeurd is. Ook dit is een excelsheet, net zoals de vergunningenmatrix. Tenzij het project zo omvangrijk en complex is dat je met een vergunningenmanagementsysteem/projectbeheerssysteem werkt. Dan ben je over het algemeen ook niet meer de enige vergunningenmanager van het project en moet het hele projectteam bij de vergunningeninformatie kunnen.

Wat ik zeg:

Een vergunningenregister is het overzichtsdocument waarin je alle benodigde vergunningen voorziet van een codering ten behoeve van je documentbeheer. Per vergunningaanvraag zet je hierin behalve de indieningsvereisten, onderzoeksplichten, het bevoegd gezag en de proceduretermijnen, tevens alle procedurele stappen in de tijd uit. Hiervoor reken je terug vanuit de projectplanning op welk moment de aanvraag welke mijlpaal bereikt moet hebben. Het vergunningenregister hou je gedurende de looptijd van het project constant bij zodat je aanvragen tijdens de procedure actief kunt volgen.

 

Permiso geeft cursussen over dit onderwerp, klik hier voor meer informatie of ga naar het cursusoverzicht.