Wat ik denk:

Ah, dus nu geven we met z’n allen eindelijk hardop toe dat heel veel omgevingsrechtelijke regels eigenlijk in de praktijk vaak helemaal niet toepasbaar zijn? Lees: onbegrijpelijk en/of zelfs tegenstrijdig. Nee, die conclusie schijn ik niet te mogen trekken. Maar waarom introduceer je dan de term ‘toepasbare regels’ voor slechts een deel van je hele verzameling aan regels? Daarmee impliceer je dat de rest ‘niet toepasbaar’ is. Ik vind de term dus nogal onhandig gekozen.

Dat gezegd hebbende, word ik heel blij van toepasbare regels. Eindelijk wordt er over vrijwel de volle breedte van het omgevingsrecht systematisch gewerkt aan begrijpelijke vragenbomen voor vergunningenchecks. En haast nog belangrijker: de manier waarop regels geformuleerd worden daarop aangepast. Met een beetje geluk behoren vage normen als ‘het moet binnen de woon- en leefomgeving passen’ daardoor binnenkort tot het verleden. Niet dat we alle afwegingen in objectieve voor iedereen te begrijpen criteria kunnen vertalen. Maar een hoop dingen zijn dat wel of kunnen in ieder geval in die richting komen.

 

Wat ik zeg:

Toepasbare regels zijn juridische regels die vertaald zijn naar gewonemensentaal. Die vertaalslag wordt momenteel in het kader van de Omgevingswet gemaakt ten aanzien van veel omgevingsrechtelijke regels. Dit is nodig om de vergunningenchecks in het nieuwe Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) te kunnen maken. Daar zijn namelijk vragenbomen voor nodig en die vereisen rechtsregels die zijn op te splitsen in concrete vragen.

Voorbeeld: een regel die stelt dat een nieuwe ontwikkeling ‘binnen de woon- en leefomgeving moet passen’ is niet op te splitsen in concrete vragen en dus niet toepasbaar geformuleerd. Deze regel is dat wel: zonnepanelen op een plat dak zijn vergunningsvrij wanneer ze minstens even ver van de dakrand liggen als dat ze hoog zijn. Deze regel is namelijk wel op te splitsen in concrete vragen:

  • Is het dak waar de zonnepanelen op geplaatst worden plat?
  • Hoe hoog worden de panelen?
  • Hoe ver komen de panelen van de dakrand te liggen?

Op basis van de antwoorden op deze drie vragen kan geautomatiseerd de conclusie getrokken worden of de zonnepanelen op dit dak vergunningsvrij zijn of niet.

 

Over de Omgevingswet geven we diverse cursussen. Op dit moment alleen nog incompany, dus stuur me daarom even een berichtje als je hier interesse in hebt.