Wat te doen als je vermoedt dat er onveilig gebouwd wordt? Naar aanleiding van een alarmerende lezing van de Voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid Tjibbe Joustra over bouwveiligheid zochten wij het uit.

Kind van de rekening

Het is niet onze bedoeling om je met dit blog onnodig bang te maken. Het is de taak van de Onderzoeksraad voor Veiligheid om alarmerend te zijn, dus het zou eerder vreemd zijn als hun lezing niet alarmerend zou zijn. Wel opvallend: in de bouw vallen volgens de Onderzoeksraad jaarlijks meer dodelijke slachtoffers dan in de gehele industrie bij elkaar. Veiligheid zou in de bouw opvallend vaak kind van de rekening zijn en men zou weinig leren van het verleden, dus kan het geen kwaad om je daar bewust van te zijn.

Eigen schuld

Bij ongelukken op bouwplaatsen wordt vaak naar de overheid gekeken, maar de bouwer is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn bouwplaats. En jij bent en blijft altijd verantwoordelijk voor je eigen handelen. Hou je dus alsjeblieft aan de verplichting om een bouwhelm te dragen wanneer je een bouwplaats op gaat. En ja, het is irritant, maar hou je alsjeblieft ook aan wegversperringen en andere aanwijzingen in de buurt van bouwplaatsen. Al is het maar omdat je anders geen enkele schadevergoeding krijgt als er iets mis gaat.

Melden

Als je je niet veilig voelt bij een bouwplaats, kun je bij de gemeente het veiligheidsplan behorende bij de bouwvergunning opvragen. Een veiligheidsplan is overigens niet standaard verplicht. Als je niet gerustgesteld bent door het veiligheidsplan, kun je (ook anoniem) de gemeente verzoeken om de bouwplaats te controleren wat betreft de constructieve veiligheid en de veiligheidsmaatregelen voor omwonenden en passanten. Voor het melden van onveilige werkomstandigheden kun je terecht bij de Inspectie SZW.

Bronnen: