Afgelopen jaar is het zaadje van Permiso uitgegroeid tot een mooie jonge boom. Ook al zijn we nog jong, onze ambities zijn groot. We willen de groei van Permiso daarom tastbaar maken met het planten van een bos. Concreet: in 2025 willen we 2.000 bomen geplant hebben. Zo doen we niet alleen steeds meer (digitaal) papierwerk, maar zorgen we ook voor steeds meer bomen.

Voetafdruk compenseren

Maatschappelijk verantwoord ondernemen – en daarmee ook duurzaam ondernemen – is voor Permiso geen modeterm maar het fundament. Vanuit het motto “voldoende inkomsten, zoveel mogelijk impact” staat een eerlijk product voor een eerlijke prijs centraal. Ook al begeleiden we de vergunningaanvragen voor veel duurzame energieprojecten en werken we vanaf het begin al zo papierloos mogelijk, ook onze werkwijze gaat nog ten koste van de natuur. Daarom willen we graag de ‘voetafdruk’ die we achterlaten zoveel mogelijk compenseren.

Plant je eigen bos

Waarom 2.000 bomen? Omdat onze dienstverlening zich op Nederland richt, willen we bijdragen aan duurzaam en groen Nederland. Dat kan via het Nationaal Bossenfonds. Zij bieden de mogelijkheid om vanaf 2.000 bomen je eigen bos te planten. Dan kun je ook echt zelf de eerste bomen planten. Concreet, zichtbaar en letterlijk tastbaar resultaat motiveert het beste, dus gaan wij voor dat eigen bos. We kijken nu al uit naar het boomplantfeest dat we dan zullen organiseren.

5-jaren plan

Waarom in 5 jaar? Het Nationaal Bossenfonds werkt voor het doneren samen met Trees for All. De bomen kosten daardoor €6,25 per stuk. 2.000 bomen komt dus neer op een donatie van €12.500,00. Voor ons als startup is dat niet in één keer te behappen. We smeren het daarom uit over 5 jaar. Zo hebben we een concrete deadline om naar toe te werken. Komend jaar beginnen we met één boom per geaccepteerde offerte. Aan het einde gaan we kijken hoe ver we daarmee gekomen zijn en er waarschijnlijk een schepje bovenop doen. Zo kan de donatie meegroeien met de groei van het bedrijf.

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

Het plan om vanaf nu als Permiso systematisch geld opzij te zetten om in 2025 2.000 bomen te kunnen planten, sluiten we aan bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Developtment Goals) van de Verenigde Naties. Het gaat ons met dit plan concreet om doelstelling 12 Verantwoorde consumptie en productie en doelstelling 15 Leven op het land.

Bronnen: