Afgelopen donderdag 22 juni was de eerste door Mariëtte Zijderveld (Vergunningenkompas) en mij georganiseerde netwerkbijeenkomst voor vergunningenmanagers een feit. Met z’n elven trotseerden we de hitte en volle agenda’s om kennis te maken, plannen te bedenken en kennis uit te wisselen. In deze nieuwsbrief blikken we terug. In de volgende nieuwsbrief maken we bekend wanneer de volgende netwerkbijeenkomst is, want dat werd donderdag glashelder: we want more! Zoals ook wel blijkt uit deze posts van deelnemers:

Wat willen we?

Mariëtte en ik hebben – vooral richting de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari – behoefte aan uitwisseling met andere vergunningenmanagers. Heeft de rest dat ook? Met die vraag begonnen we de 1e bijeenkomst en het antwoord kwam kort en krachtig neer op ja. Dit is wat we al brainstormend bedacht hebben om met z’n allen naartoe te groeien als netwerk van vergunningenmanagers:

 • Samen weten we alles
 • Betaald lidmaatschap is logisch
 • We kennen elkaar en weten elkaar te vinden
 • Samenwerken aan projecten
 • Sparren over aanpak
 • Mentorprogramma (junioren koppelen aan een mentor)
 • Gastlessen op HBO/WO
 • Periodiek terugkerende bijeenkomsten (elk kwartaal?)
 • Digitale lunchsessies
 • Projectbezoeken
 • Elkaars flexibele schil zijn
 • Ervaringen met Ow delen – Intervisie
 • > 100 aanwezigen
 • Workshopdag – à la LOMD
 • Online platform

Samen weten we alles

Tijdens de netwerkbijeenkomst is basiskennis gedeeld over de Omgevingswet en de vergunningentool PermitPower van Datastorms. Enerzijds als aanknopingspunt om kennis en ervaring met elkaar te delen, anderzijds om te inventariseren. Welke onderwerpen willen we met z’n allen verder uitdiepen? En wie is waarin gespecialiseerd en zou dus zo’n sessie kunnen geven?

 • Projectbesluit onder de Ow
 • Bodem in de Ow – Milieuonderzoeken incl grondverzet
 • DSO laten zien
 • Werkwijze OD’s
 • Woningbouwlocaties mogelijk maken, met welke procedure
 • Vergunningsvrije activiteiten
 • Hoe gaat straks:
  • Spoorwegwetvergunning
  • APV ontheffingen
  • Evenementenvergunningen

Bij elkaar op bezoek

We kunnen niet alleen van elkaar leren door in een zaaltje bij elkaar te gaan zitten zoals afgelopen donderdag. We kunnen en willen elkaar ook op locatie bezoeken om elkaar en elkaars projecten beter te leren kennen. De eerste ideeën zijn daarom ook maar meteen geopperd:

 • Projectlocatie bezoeken, daarna kennismiddag
 • Bezoek Aanpak Ring Zuid Groningen
 • Bezoek evenemententerrein tijdens schouw door hulpdiensten
 • Contact vergunningverleners en -aanvragers organiseren

Diverse tips

 • I.v.m. verschil in kennisniveau over de Ow zou het een idee kunnen zijn om een kennismiddag met een optionele kennissessie te beginnen, zodat mensen die de betreffende kennis al hebben deze kunnen overslaan en later kunnen aanschuiven.
 • Zoeken via “documenten op de kaart” is handiger dan via “regels op de kaart”
 • Testen parallel indienen via OLO en DSO
 • Er zal nog heel veel duidelijk moeten worden in jurisprudentie
 • Advies voor offertes in verband met de Omgevingswet:
  • Nog iet te overzien hoeveel tijd vergunningaanvragen gaan kosten
  • Publiceren in DSO uitsluiten
  • Plafondbedrag afspreken
  • Uren op regiebasis
  • Vergunningeninventarisaties gaan heel veel meer tijd kosten

Op naar de volgende bijeenkomst!

Zo, nu ben je weer helemaal bij. Wat betreft de ideeën die gedeeld zijn, maar geloof ons, als je ook vergunningenmanager bent, had je erbij willen zijn. Het bruiste donderdag van het enthousiasme om eindelijk eens anderen te ontmoeten die ook helemaal in het aanvragen van vergunningen zitten. Wanneer is de volgende bijeenkomst? Waar gaan we het dan precies over hebben? Dat gaan Mariëtte en ik komende tijd samen met de enthousiastelingen bepalen.

Zodra we meer weten, laten we het je weten en delen we de aanmeldlink voor de volgende bijeenkomst.