Iedereen weet wel ongeveer hoe een vergunningsprocedure werkt, waardoor veel vergunningen op gevoel ad hoc worden aangevraagd. Voor het afdekken van risico’s en het voorkomen van faalkosten is het juist essentieel om systematisch te werken met de juiste bevoegdheden en middelen. Hoe? Door te werken volgens de methode projectgericht vergunningenmanagement.

Integrale projectbenadering

Iedereen die de verantwoordelijkheid op zich neemt om een project door de wirwar van bevoegde gezagen en omgevingsrechtelijke regels heen te loodsen, is een vergunningenmanager. Het is jouw taak om het project te faciliteren en risico’s te beperken door snellere vergunningprocedures en een haalbare planning. Dat lukt alleen als je naar het vergunningenmanagement kijkt vanuit een integrale projectbenadering, als een functioneel onderdeel van het project. Je werkt als vergunningenmanager immers nooit in een vacuüm, maar altijd in samenwerking met het gehele projectteam en alle externe betrokkenen.

Verschillende projecten

Ieder project heeft een andere werkomgeving en andere doelstellingen. Het is een wereld van verschil of je de vergunningen regelt voor een agrarische ontwikkeling of voor een complex meerjarig infrastructureel project. En alle soorten projecten komen uiteraard voor in alle mogelijke maten, van heel klein tot heel groot. Ieder project vraagt om een andere aanpak. Het is dus essentieel om als vergunningenmanager meteen aan het begin goed door te hebben met wat voor project je te maken hebt, in welke fase het project zit en wat er op dat moment nodig is. Ook al is ieder project verschillend, er zijn wel duidelijk verschillende niveaus van projecten te onderscheiden op basis van de benodigde procesbeheersing.

Projectgericht vergunningenmanagementDe vergunningenpiramide

De vergunningenpiramide helpt je om snel de juiste inschatting te kunnen maken van het soort project waar je mee te hebt. En daarmee samenhangend: het benodigde niveau van vergunningenmanagement. De vergunningenpiramide onderscheidt 7 niveaus van vergunningenmanagement op basis van de complexiteit en de benodigde procesbeheersing van het vergunningenproces. Door de scoretabel met risicofactoren in te vullen, weet je meteen welk niveau uit de vergunningenpiramide nodig is voor jouw project. Zodra je het systeem van de risicofactoren en de niveaus van vergunningenmanagement door hebt, is het ineens heel logisch waarom je als vergunningenmanager bij het ene project bepaalde taken wel hebt en bij een ander project niet.

Wil je meer weten over de methode projectgericht vergunningenmanagement, de vergunningenpiramide en de scoretabel met risicofactoren?