Om toch te kunnen voldoen aan het doel van de woningbouwversnelling moet je (als gemeente) leren kiezen. Maester helpt gemeenten met het begrijpen van de extra complexiteit van de combinatie van de Omgevingswet en de woningbouwversnelling. Door voorbeelden uit de praktijk ontwikkel je inzicht, verduidelijking en verdieping.

Voor het webinar ‘Durven kiezen bij de woningbouwversnelling’ is Jola door Maester gevraagd om haar expertise over dit onderwerp. Dit webinar was live te zien op 16 september, maar is nu ook via Youtube terug te zien.