Wat zijn leges?

Wat ik denk:
Ik kwam niet meer bij toen ik een terugbelnotitie van onze telefonistes kreeg dat een gemeente gebeld had over ‘de lasers voor het zonnepark’. De desbetreffende ambtenaar werd een paar jaar later m’n collega toen we allebei een detacheringsopdracht bij dezelfde gemeente hadden. Hij weet inmiddels dat hij ofwel duidelijker moet articuleren, ofwel niet meer zulke dure woorden moet gebruiken.

Wat ik zeg:
Een speciaal soort belasting die je verschuldigd kunt zijn als je gebruik maakt van de diensten die een overheid aanbiedt. Denk bijvoorbeeld aan het parkeergeld dat je betaalt voor het gebruik van een gemeentelijke parkeergarage. Het behandelen van vergunningaanvragen is ook een van de diensten waarvoor leges in rekening gebracht kunnen worden. Het verschilt per vergunning en per bevoegd gezag hoe hoog de leges voor een vergunningaanvraag precies zijn. Iedere overheidsinstantie stelt daartoe ieder jaar een legesverordening vast.

Voor meer informatie, check de cursus Projectgericht Vergunningenmanagement.