Wat is OLO?

Wat ik denk:
Als handhavingsjurist heb ik jarenlang tegen overtreders gezegd “en dan ga je naar OLO en dien je daar de benodigde aanvraag in”. Maar zelfs wanneer ik ze preventief in contact bracht met een vergunningverlener, lukte het ze vaak toch niet. Voor iedere ambtenaar die mensen naar OLO verwijst maar de aanvragerskant zelf nog nooit gezien heeft: probeer voor de grap eens een tuinhuisje aan te vragen. Ja, je moet echt invullen of je tuinhuisje invloed gaat hebben op de Noordzee of niet.

Wat ik zeg:
Omgevingsloket Online (OLO) is het digitale landelijke loket voor omgevingsvergunningen, watervergunningen en bepaalde meldingen. Veel, maar niet alle vergunningen en meldingen kunnen via deze website worden ingediend. Het is ook mogelijk via deze overheidswebsite voor die wettelijke regelingen te controleren of voor een bepaalde activiteit een vergunning of melding nodig is en om papieren formulieren te downloaden. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal Omgevingsloket Online vervangen worden door het nieuwe Omgevingsloket, onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Binnenkort geef ik hier weer cursus over: Projectgericht vergunningenmanagement.

Geïnteresseerd? Er zijn nog plekken beschikbaar, dus geef je snel op!