De VNG heeft voor een Omgevingswet-nieuwtje gezorgd, daarom vandaag de vraag: wat is de VNG?

https://vng.nl/sites/default/files/2022-11/samenvatting-en-preadvies-motie-eindhoven-omgevingswet-versie-281122.pdf

Wat ik denk…

Afgelopen maanden pleitte de VNG voor inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2023. De allerlaatste dag voor de geplande bekendmaking van het besluit van de minister daarover, verbond de VNG ineens 8 voorwaarden aan de haalbaarheid van die datum. Zonder te zeggen of de VNG zelf vond dat er al aan die voorwaarden voldaan werd. Ook al waren alle benodigde onderzoeksrapporten daarvoor al een tijdje bekend.

Vervolgens besloot de minister 14 oktober om de inwerkingtreding met een half jaar uit te stellen naar 1 juli 2023.

Nu stellen onder meer 8 van de 10 grootste gemeentes voor om een nieuw standpunt in te nemen: de wet moet op z’n vroegst pas 1 januari 2024 in werking treden. Het bestuur van de VNG steunt deze motie. Vrijdag beslist de algemene ledenvergadering van de VNG.

Hier zijn een hoop cynisch humoristische dingen over te zeggen. Dat ga ik niet doen. Ik ben veel te blij met deze wending, want hier hoopte ik al maanden op. En ik ben veel te druk met duimen dat de algemene ledenvergadering vrijdag inderdaad voor dit nieuwe VNG-standpunt gaat kiezen. Helpen jullie mee duimen?

Wat ik zeg…

“De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is de organisatie die alle gemeenten in Nederland en de overzeese gebieden verbindt. De vereniging heeft als doel om de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen. Belangenbehartiging, kennisuitwisseling en het gezamenlijk uitvoeren van maatschappelijke opgaven zijn de kerntaken van de VNG.” (Bron)