Vorige week heeft de commissie van de Eerste Kamer besloten de toelichting van het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) van vandaag af te wachten voordat men inhoudelijk verder praat over de (inwerkingtreding van de) Omgevingswet.

Daarom vandaag als hapklaarbrokje: wat doet het Adviescollege ICT-toetsing?

Wat ik denk…

De AcICT doet ongetwijfeld veel meer belangrijk werk. Alleen ken ik ze vooral van de snoeiharde rapporten over het DSO. En associeer ik ze daardoor vooral met het intrappen van open deuren en de frustratie dat er toch weer veel te weinig met zo’n rapport gedaan is door onze minister van wishful thinking. We hebben een geschiedenis van veel te dure volstrekte mislukkingen met overheidssoftware in dit land. De AcICT is voortdurend ronduit kritisch over de voortgang van het DSO. Hoeveel open deuren moeten er dan nog ingetrapt worden voordat het kwartje valt? Het DSO werkt nog niet! We weten zelfs nog niet of het kan gaan werken. Cruciale software voor het omgevingsplan kan nog niet getest worden, want die bestaat nog niet. Ik weet dat ministerie, koepels en uitvoering voor het eerst op één lijn zitten en gezamenlijk willen dat het 1 januari 2024 wordt. En dat de kans daardoor heel groot is dat het binnenkort definitief 1 januari 2024 wordt. Maar kunnen we met z’n allen alsjeblieft vandaag wel héél goed luisteren naar de AcICT en vervolgens ook daadwerkelijk iets doen hun rapport?

Wat ik zeg…

“Het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) adviseert het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer over: – verbetering van de beheersing van ICT-projecten en informatiesystemen; – in het bijzonder risico en slaagkans van ICT-projecten; – doeltreffendheid en doelmatigheid van het onderhoud en beheer van informatiesystemen. Het Adviescollege is de opvolger van Bureau ICT-toetsing (BIT) dat per 31 december 2020 ophield te bestaan.” (bron)

Werk je voor een gemeente met bestemmingsplannen en wil je weten hoe je werk er met het DSO de Omgevingswet uit gaat zien? Schrijf je dan snel in voor onze cursus via SEGMENT op 20 maart.