Wanneer treedt de Wkb in werking?

Wat ik denk:

Dit is de brief waarmee Hugo de Jonge – onze minister van wishful thinking – de inwerkingtreding van de Omgevingswet een half jaar uitstelde naar 1 juli 2023. Bovenaan pagina 3 van deze brief trekt de minister de conclusie dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet met een half jaar wordt uitgesteld. Dat dit ook betekent dat de Wkb is uitgesteld, staat daar niet bij. Dat staat pas onderaan pagina 4 in een rijtje met nadelen van ‘Scenario 2: inwerkingtreding 1 juli 2023’: “Ook zullen enkele wet- en regelgevingstrajecten die van de inwerkingtreding van de Omgevingswet afhankelijk zijn, zoals de regelgeving over kwaliteitsborging bouwen, later in werking treden.” Het kan maar duidelijk zijn hè… en ach joh, het is toch niet alsof de Wkb een hele belangrijke wet voor de bouwwereld is… De Wk-wattus? Klik hier voor mijn uitleg.

Wat ik zeg:

De Wkb (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) is voor een klein deel dit voorjaar al in werking getreden. Veruit het grootste deel van de wet zal tegelijkertijd met de Omgevingswet in werking treden. De huidige planning daarvoor is 1 juli 2023. Over de Omgevingswet geven we diverse cursussen. Op dit moment alleen nog incompany, dus staat het nog niet op onze website. Stuur me daarom even een berichtje als je hier interesse in hebt.