Wat is projectgericht vergunningenmanagement?

Wat ik denk:
“My precious!” zoals Gollum uit de Lord of the Rings het zegt.
Voor wie deze Pop Culture Reference niets zegt:

• Eén methode om overzicht te houden over alle vergunningsplichten, indieningsvereisten, toetsingscriteria, ingediende aanvragen, ontvangen vergunningen en opgelegde voorwaarden.
• Eén methode om op de juiste momenten op de juiste manier te communiceren met alle mensen binnen je projectteam, het bevoegd gezag en de projectomgeving.
• Eén methode om alle risico’s ten aanzien van vergunningen te voorzien, voorkomen en op te vangen.

Deze methodiek is mij ontzettend dierbaar en juist daarom wil ik ‘m met zoveel mogelijk mensen delen. Want samen kunnen we wat doen aan de jaarlijkse 300 á 400 miljoen euro aan faalkosten in de bouw door vergunningfouten en de daarbij behorende vertragingen en ergernis.

Wat ik zeg:
De methode voor vergunningenmanagement die in ons boek ‘Vergunningen in projecten’ en de cursus ‘Projectgericht vergunningenmanagement’ uiteen wordt gezet. Uitgangspunt van deze methode is dat het vergunningenmanagement moet plaatsvinden vanuit een integrale projectbenadering en functioneel onderdeel uitmaakt van het project. Ieder project vraagt dus om een andere aanpak van het vergunningenmanagement.

Binnenkort geef ik hier weer cursus over: meer informatie.

Geïnteresseerd? Er zijn nog plekken beschikbaar, dus geef je snel op!