De media heeft er totaal niet over bericht, maar het is inmiddels voor 99,9% zeker dat de Omgevingswet op 1 januari 2024 in werking gaat treden. Gisteren is tijdens een tweeminutendebat door de Tweede Kamer een motie van de coalitiepartijen en JA21 aangenomen: “verzoekt de regering om te voldoen aan de wens van bestuurlijke partijen als de VNG en zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 juli 2023, definitief duidelijkheid te verschaffen over de inwerkingtreding per 1 januari 2024

Door de coalitiepartijen + Fractie Nanninga (die hoort bij JA21) was dinsdag al besloten dat de Eerste Kamer op 7 maart gaat debatteren over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Daarmee is er in beide Kamers een meerderheid voor 1 januari 2024. We zullen nog even moeten afwachten tot 7 maart voordat we het 100% zeker weten. Maar laten we eerlijk zijn: de teerling is geworpen.

Het wordt 1 januari 2024. Duidelijk.

De tijd van de politiek proberen te overtuigen is voorbij. De parlementaire meerderheid heeft een beslissing genomen. De tijd van loyaal uitvoeren en de onvermijdelijke puinhoop zoveel mogelijk beperken is begonnen. Desalniettemin is het wel ontzettend frustrerend dat dit nu al besloten is. Tijdens een tweeminutendebat. Ondanks een ronduit kritische toelichting van de Adviescommissie ICT-Toetsing (AcICT) over het DSO. Terwijl deskundigen nog om position papers gevraagd zouden worden.

“En gaat over tot de orde van de dag”

Werk je voor een gemeente met bestemmingsplannen en wil je weten hoe je werk er met de Omgevingswet uit gaat zien? Schrijf je dan snel in voor onze cursus via SEGMENT op 20 maart!