Meestal zitten er veel haken en ogen aan het aanvragen van de vergunningen voor zonneparken. Gelukkig zijn er ook gevallen waarbij het allemaal soepel gaat en daardoor verrassend snel geregeld is. De aanvraag voor zonnepanelen bij een vakantiepark was zo’n droomscenario.

Tijdsdruk

De benodigde subsidie voor zonneparken is maar twee keer per jaar aan te vragen, in maart en in oktober. De toekenning van de subsidie gebeurt alleen wanneer de benodigde vergunningen al verleend zijn. We hebben zelf voorbereidingstijd nodig en de gemeente heeft tijd nodig om de aanvraag te behandelen. Omdat we vaak met dezelfde partijen samenwerken als het om zonneparken gaat, zijn we op elkaar ingespeeld. Iedereen begrijpt hoe belangrijk de deadline van 1 maart/oktober is en doet daarom zijn best om de benodigde informatie zo snel mogelijk aan te leveren. Desondanks gaan er vanaf het moment dat je een project bij ons aanmeldt al snel vier maanden overheen voordat een vergunning verleend is. Het was dan ook behoorlijk krap aan tijd toen de eigenaren van een vakantiepark eind november contact met ons opnamen voor hun zonnepark. Toch hebben we alles op alles gezet om de benodigde vergunningen vóór 1 maart verleend te krijgen en dat is gelukt!

Enthousiaste gemeente

Zoals altijd keken we eerst naar het lokale bestemmingsplan. De helft van de beoogde locatie bleek een bestemming te hebben die een zonnepark mogelijk maakte, de andere helft echter niet. Daar moesten we dus een afwijking van het bestemmingsplan voor gaan vinden. Dat bleek geen probleem te zijn, want de eigenaren van het vakantiepark hadden goede contacten bij de gemeente. Daardoor wisten we al dat men graag mee wilden werken aan lokale duurzame energieopwekking op deze locatie. Onze bestemmingsplantoetser bleek bovendien al eerder een project in dezelfde gemeente begeleid te hebben. Hierdoor waren de lijntjes kort en in overleg met de gemeente vonden we snel een relatief eenvoudige manier om af te wijken van het bestemmingsplan.

“Wij geven op grond van het bestemmingsplan en het overleg met de gemeente aan binnen welke lijntjes getekend mag worden”

Tekeningen

Toen duidelijk was dat het bestemmingsplan geen problemen zou opleveren, konden de benodigde tekeningen en plattegronden worden gemaakt. Hiervoor werkten we samen met een projectmanager en technici die in een later stadium de bouw van het zonnepark zouden gaan begeleiden. Wij gaven op grond van het bestemmingsplan en het overleg met de gemeente aan binnen welke lijntjes getekend kon worden. De technici bepaalden op basis daarvan de meest optimale opstelling voor zonnepanelen op deze locatie. Die opstelling lieten we vervolgens door tekenaars uitwerken in de benodigde constructietekeningen en plattegronden voor de gemeente. Zodra we alle bijlagen geregeld hadden, konden we het digitale aanvraagformulier invullen. Het geheel legden we ter controle voor aan de eigenaren van het vakantiepark en met hun akkoord dienden we de aanvraag ‘omgevingsvergunning onderdeel bouwen en onderdeel handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ in bij de gemeente.

Welstand

De vergunningaanvraag voldeed nu aan alle voorwaarden. Alleen de welstandscommissie bleek kritisch te zijn over de wijze waarop de zonnepanelen waren opgesteld. De meest optimale opstelling is niet altijd de mooiste opstelling. Vanwege de tijdsdruk en het begrip vanuit de gemeente hiervoor, konden we, in overleg met de eigenaren van het vakantiepark, de aanwijzingen van de welstandscommissie dus snel doorgeven aan de technici. Wij controleerden of de nieuwe opstelling voldeed aan de opmerkingen over welstand en na opnieuw een akkoord van de eigenaren van het vakantiepark dienden we de gewijzigde opstelling in bij de gemeente. Hier ging de welstandscommissie wel mee akkoord, waardoor er geen belemmeringen meer waren. De gemeente verleende de benodigde omgevingsvergunning op tijd.