Wat zeggen jullie?

Afgelopen week werden er vanuit twee verschillende ministeries bestuursprocesrechtelijke wetswijzigingen met gevolgen voor vergunningen aangekondigd.

Hanke Bruins Slot heeft namens het kabinet een wijziging van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) gepresenteerd waarin de lessen van de kinderopvangtoeslagaffaire zijn verwerkt. Ook ten aanzien van het omgevingsrecht. Centraal thema hierbij is dat burgers weer vertrouwen moeten krijgen in de overheid.

Ondertussen presenteert Hugo de Jonge namens het kabinet plannen om de woningbouw vlot te trekken, waaronder een bestuursprocesrechtelijke wijziging:

“De bescherming van de belangen van de bezwaarmakers is momenteel beter geborgd dan de belangen van woningzoekenden. Dat willen we meer in balans brengen. Zo wordt in het wetsvoorstel regie op de volkshuisvesting, dat nog dit voorjaar in consultatie gaat, voorgesteld om voor omgevingsvergunningen van woningbouwprojecten toe te gaan naar beroep in één instantie.”

Een plan dat dé bottleneck in de woningbouw niet aanpakt: de stikstofcrisis. Die is namelijk te ingewikkeld voor het kabinet en dus maar doorgeschoven naar de provincies (zie nota-ruimte).

Maar Hugo de Jonge blijft wel stug volhouden dat hij ervoor gaat zorgen dat binnenkort honderdduizenden extra woningen gebouwd worden. En Hugo de Jonge wil dus de rechten van burgers ten aanzien van een heel specifiek soort bouwproject beperken. Terwijl Hanke Bruins Slot juist probeert het bestuursprocesrecht in zijn geheel zorgvuldig op een samenhangende manier te verbeteren. Zodat burgers beter voor hun belangen op kunnen komen en hopelijk het vertrouwen in de overheid weer toeneemt.

Het is dat we weten dat ze elkaar iedere vrijdag zien in de ministerraad, maar anders zou je je haast afvragen of ze elkaar wel eens spreken.

Of zie ik iets over het hoofd waardoor dit wel een hele logische combinatie van plannen is?

Wij houden ze in ieder geval in de gaten en zullen tijdens de consultatiefase een reactie indienen vanuit het perspectief van de vergunningenpraktijk.