Hugo de Jonge heeft een nieuwe nota ruimte aangekondigd. Wat is een nota ruimte?

Twitter Hugo de Jonge nieuwe notaruimte link

Wat ik denk…

In de begeleidende aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer geeft de minister aan: “dit kan gezien worden als een nieuwe aangescherpte Nationale Omgevingsvisie”. Als dit een aangescherpte nationale omgevingsvisie is, waarom wordt het dan nota ruimte genoemd en niet nationale omgevingsvisie?

Oooooooooh…. omdat de vorige nationale omgevingsvisie pas twee jaar geleden is vastgesteld… en die dingen geacht worden vele malen langer mee te gaan te gaan voordat ze toe zijn aan aanscherping… ouch!

De voorbereiding van zo’n belangrijk nationaal beleidsstuk kost héél veel ambtelijke en bestuurlijke tijd. En heeft op provinciaal en gemeentelijk niveau vaak een verlammende werking . Zolang het Rijk bezig is nieuwe grote lijnen uit te zetten, wachten de lagere overheden af. Je wil immers niet investeren in iets wat helemaal niet blijkt te kunnen omdat het in strijd is met de nieuwe lange termijnvisie en bijbehorende regionale afspraken. Nu al de nationale omgevingsvisie aan moeten scherpen is raar. Die zou toekomstproof moeten zijn. De stikstofdiscussie speelde allang tijdens de voorbereiding van de vorige nationale omgevingsvisie. Hoe kan het dat we nu al toe zijn aan aanscherping?

Ok, dus als ik het goed begrijp… heeft het kabinet deze nieuwe nationale omgevingsvisie ‘nota ruimte’ genoemd zodat niet meteen voor iedereen duidelijk is waar ze mee bezig zijn. Want dat zou pijnlijk duidelijk maken hoe onhandig ze bezig zijn en dat kan natuurlijk niet.

Jep, die nieuwe transparante bestuurscultuur is duidelijk al door iedereen binnen dit kabinet compleet omarmd.

Wat ik zeg…

Zowel de huidige wetgeving als de Omgevingswet kent niet de term ‘nota ruimte’. Juridisch gezien betreft het een omgevingsvisie op nationaal niveau. Het verplichte beleidsdocument op gemeentelijk, provinciaal en nationaal niveau waarin de overkoepelende integrale langetermijnvisie wordt vastgelegd ten aanzien van de leefomgeving.