Wat ik denk…

Die Omgevingswet toch. Mij hoor je niet klagen hoor, ik verdien er al meer dan 10 jaar geld aan. Maar geld erop inzetten dat deze wet er nu ook echt per 1 januari 2023 komt? Nee, dat doe ik nog steeds niet. De oorspronkelijke doelen (zoals bijvoorbeeld versnelling en flexibilisering in vergunningenprocedures) zijn nobel en absoluut urgent en belangrijk. Alleen wordt het halen van die doelen op dit moment – en de eerstkomende periode na inwerkingtreding – voor een belangrijk deel juist bemoeilijkt door de manier waarop de Omgevingswet nu er doorheen gedrukt wordt. Is het dan wel verstandig in volle vaart door te gaan op de ingeslagen weg van fundamentele verandering op alle fronten tegelijk?

Ik ben niet voor het zoveelste uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet met een paar maanden in de hoop dat het digitaal stelsel en de gemeentes er dan wel klaar genoeg voor zijn. Ik vraag me af of die ooit klaar genoeg kunnen zijn voor zo’n megalomaan wetgevingsproject. Volgens mij moeten we met z’n allen een keer de vraag beantwoorden: waar zijn we nou eigenlijk precies mee bezig? We zijn met de beste bedoelingen tot dit punt gekomen, maar moeten we hier wel zo mee door willen gaan? Of kunnen we het hele project bijvoorbeeld beter opknippen in kleinere delen en die gefaseerd invoeren zodat het geheel wat beter behapbaar wordt?

Wat ik zeg….

De Omgevingswet is wel gepubliceerd, maar nog niet in werking getreden. Met deze nieuwe wet worden tientallen omgevingsrechtelijke wetten en honderden regels gebundeld in één nieuwe wet met bijbehorende besluiten en regelingen. De Omgevingswet beoogt niet alleen die wettelijke regelingen te wijzigen, maar ook het digitale stelsel en de manier van werken.

Over de Omgevingswet geven we diverse cursussen. Op dit moment alleen nog incompany, dus stuur even een berichtje als je hier interesse in hebt.