Vergunningen voor zonneparken

Permiso is ontstaan vanuit een vraag om te helpen met de vergunningen voor zonneparken. Met dit soort vergunningen hebben we daarom de meeste ervaring. Hieronder staan de punten die vaak spelen bij vergunningen voor zonneparken en hoe wij omgaan met de specifieke moeilijkheden.

Spraakverwarring

Eerst even vooraf: over het algemeen gebruiken wij de termen zonnepaneel en zonnepark. Andere veel gebruikte termen zijn zonnecollectoren, zonthermie, zonnevelden, zonneakkers, grondopstellingen voor zonne-energie danwel zonne-collectoren en PV-installaties (van photovoltaic cell). Sommige termen duiden op technische verschillen, anderen zijn een synoniem van elkaar. Hoe dan ook, de informatie op deze pagina is van toepassing op al deze varianten.

Zonnepanelen zijn toch vergunningvrij?

Op bestaande daken mogen vergunningvrij zonnepanelen geplaatst worden. Bij schuine daken geldt als voorwaarde dat de zonnepanelen niet uit mogen steken. Bij platte daken is de maximale hoogte gelijk aan de afstand tot de dakrand. Let wel op als je zonnepanelen op een dak van een monument of een asbestverdacht dak wilt plaatsen. Dan gelden er extra regels en subsidiemogelijkheden.

Wanneer zonnepanelen op de grond geplaatst worden, is de hoofdregel dat je hier een omgevingsvergunning voor nodig hebt. Positieve uitzondering hierop zijn een paar gemeenten die meedoen aan een speciale experimentenregeling. Daar zijn onder voorwaarden ook grondopstellingen vergunningvrij. Zie voor meer informatie daarover deze website van de overheid.

Bestemmingsplan centraal

Zoals bij ieder bouwproject staat of valt ook de vergunbaarheid van een zonnepark met de bepalingen in het lokale bestemmingsplan. Wij kijken daarom meteen voor je of het mogelijk is om binnen die lijntjes een zonnepark te tekenen. Het ingewikkelde aan zonneparken is dat ze behoorlijk groot in omvang zijn en met name rendabel zijn op plekken waar bestemmingsplannen niet al te veel bebouwing toelaten. Wij zijn dan ook altijd blij verrast als we een modern bestemmingsplan treffen met voorwaarden waarbinnen lokaal duurzame energie opgewekt mag worden. Vaak blijkt het echter niet mogelijk te zijn om binnen de lijntjes van het bestaande bestemmingsplan te blijven. In dat geval kijken we of het mogelijk is om af te wijken van het bestemmingsplan. In onze case ‘Snel voor elkaar‘ lees je hoe we in dat geval zijn afgeweken van het bestemmingsplan.

Hulp bij jouw vergunningaanvraag

Laat je ontzorgen bij Permiso

  • Ons netwerk van specialisten staat voor je klaar
  • Eén loket voor al je vragen over vergunningen
  • Worstel niet langer, wij nemen het graag van je over
  • Snel, zorgvuldig en zonder overbodige kosten

Tijdelijke vergunning geen optie

De wet bevat een mogelijkheid om op een relatief eenvoudige wijze tijdelijk af te wijken van een bestemmingsplan. Hier is in het verleden ook gebruik van gemaakt voor zonneparken en dit is toegestaan door de rechter. Helaas is zo’n tijdelijke vergunning voor zonneparken momenteel toch geen optie. Het overheidsorgaan dat subsidies verleent voor duurzaamheidsprojecten neemt namelijk geen genoegen met zo’n tijdelijke vergunning. Na afloop van de maximaal tien jaar looptijd van de tijdelijke vergunning kun je namelijk gedwongen worden de installatie te verwijderen. De looptijd van de subsidie is vijftien jaar. Aangezien er consequent meer subsidie aangevraagd wordt dan dat er beschikbaar is, vis je achter het net met een tijdelijke vergunning.

Omwonenden, gemeenten en provincies

Veel gemeenten hebben (nog) geen regels op grond waarvan eenvoudig van bestemmingsplannen afgeweken kan worden voor zonneparken. Hierdoor moeten dit soort projectplannen vaak uitgebreid onderbouwd worden en aan provinciale regels voldoen. Het verschilt daarbij enorm per locatie hoe enthousiast of juist kritisch omwonenden, gemeente en provincie zijn over de komst van een zonnepark. Ook hier maken we tijdens het vooronderzoek een inschatting van zodat we samen kunnen bepalen hoe groot de kans is dat je de benodigde vergunning krijgt. Belangrijk onderdeel hierbij is vaak de landschappelijke en maatschappelijke inpassing.

Neem contact met ons op

Hoor je graag wat Permiso voor jou kan betekenen? Vul dan onderstaand formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. Je hoeft niet in te vullen wat voor vergunning je nodig hebt. Dat zal vanzelf uit ons vooronderzoek blijken.