Projecten en vergunningen zijn er in alle soorten en maten. Ook al is en blijft een vergunning aanvragen maatwerk, de stappen blijven wel in grote lijnen hetzelfde. Permiso werkt daarom met een vast stappenplan.

1. Kennismaken Bij een vergunningaanvraag komen veel verschillende specialismen kijken. Permiso zorgt er daarom voor dat je een persoonlijke begeleider hebt die informeel, duidelijk en transparant met je communiceert.
2. Vooronderzoek Is jouw plan vergunningvrij (te maken)? Past het binnen het bestemmingsplan? En als dat niet zo is, hoe complex is de procedure voor een afwijking van het bestemmingsplan? Wij checken het voor je.
3. Gaan we door? Op basis van het vooronderzoek bespreken we met je of je een vergunning nodig hebt en zo ja, welke. Bovendien geven je een inschatting van de tijdsduur, kosten en kans op succes. Is je plan vergunningvrij? Dan leggen we dat voor je vast in een brief inclusief de voorwaarden waar je aan moet voldoen.
4A. Omgevingsmanagement Hoe denken de buren en/of je concurrenten over je plannen? Samen maken we een plan om hun op het juiste moment van de juiste informatie te voorzien en mee te nemen in jouw plannen.
4B. Onderzoeken Is voor je vergunningaanvraag een onderzoek of onderbouwing nodig? Wij vragen offertes voor je op bij deskundigen uit ons netwerk, voeren de benodigde overleggen en checken de uitkomst.
4C. Tekeningen Is voor je vergunningaanvraag een tekening nodig? Wij vragen offertes voor je op bij deskundige tekenaars uit ons netwerk, geven aan binnen welke lijntjes gebleven moet worden en checken de uitkomst.
4D. Vooroverleg Gemeente De gemeente beslist over je project. Nog voordat de aanvraag daadwerkelijk ingediend wordt, zorgen we daarom al voor afstemming met de juiste mensen op het gemeentehuis.
4. De stappen binnen 4 zijn onderling afhankelijk van elkaar en worden grotendeels tegelijkertijd doorlopen.
5. Aanvraag indienen Als gemachtigde zullen wij namens jou de vergunningaanvraag bij de gemeente indienen.
5A. Aanvullende gegevens Heeft de gemeente aanvullende gegevens nodig om te kunnen beslissen op de aanvraag? Wij zorgen ervoor dat die zo snel en soepel mogelijk aangeleverd worden.
6. Vergunning besluit Om onnodige legeskosten te voorkomen, doen wij onze uiterste best om ervoor te zorgen dat we alleen aanvragen indienen die daadwerkelijk verleend worden.
7. Bezwaar & Beroep Heeft iemand bezwaar tegen je vergunning gemaakt? Of heeft de gemeente bijvoorbeeld aan je vergunning voorwaarden gesteld die voor jou onacceptabel zijn? We verdedigen je plan in bezwaar bij de gemeente en desnoods ook bij de rechter.
8. Gefeliciteerd Je kunt definitief beginnen met de uitvoering!
9. Handhaving Heb je per ongeluk zonder de benodigde vergunning of in afwijking van je vergunning gewerkt? We helpen je de situatie zo snel mogelijk tot een goed einde te brengen.
Briefing We kunnen je snel duidelijkheid geven of je plan vergunningvrij (te maken) is of niet.

1. Kennismaking

Bij een vergunningaanvraag komen veel verschillende specialismen kijken. Permiso zorgt er daarom voor dat je een persoonlijke begeleider hebt die informeel, duidelijk en transparant met je communiceert.

2. Vooronderzoek

Is jouw plan vergunningvrij (te maken)? Past het binnen het bestemmingsplan? En als dat niet zo is, hoe complex is de procedure voor een afwijking van het bestemmingsplan? Wij checken het voor je.

3. Door of niet?

Op basis van het vooronderzoek bespreken we met je of je een vergunning nodig hebt en zo ja, welke. Bovendien geven je een inschatting van de tijdsduur, kosten en kans op succes. Is je plan vergunningvrij? Dan leggen we dat voor je vast in een brief inclusief de voorwaarden waar je aan moet voldoen.

De stappen binnen 4 zijn onderling afhankelijk van elkaar en worden grotendeels tegelijkertijd doorlopen.

4. Voorbereiding aanvraag

4A. Omgevingsmanagement

Hoe denken de buren en/of je concurrenten over je plannen? Samen maken we een plan om hun op het juiste moment van de juiste informatie te voorzien en mee te nemen in jouw plannen.

4B. Onderzoeken/onderbouwing

Is voor je vergunningaanvraag een onderzoek of onderbouwing nodig? Wij vragen offertes voor je op bij deskundigen uit ons netwerk, voeren de benodigde overleggen en checken de uitkomst.

4C. Tekeningen

Is voor je vergunningaanvraag een tekening nodig? Wij vragen offertes voor je op bij deskundige tekenaars uit ons netwerk, geven aan binnen welke lijntjes gebleven moet worden en checken de uitkomst.

4D. Vooroverleg gemeente

De gemeente beslist over je project. Nog voordat de aanvraag daadwerkelijk ingediend wordt, zorgen we daarom al voor afstemming met de juiste mensen op het gemeentehuis.

5. Aanvraag indienen

Als gemachtigde zullen wij namens jou de vergunningaanvraag bij de gemeente indienen.

5A. Aanvullende gegevens

Heeft de gemeente aanvullende gegevens nodig om te kunnen beslissen op de aanvraag? Wij zorgen ervoor dat die zo snel en soepel mogelijk aangeleverd worden.

6. Vergunning verleend

Om onnodige legeskosten te voorkomen, doen wij onze uiterste best om ervoor te zorgen dat we alleen aanvragen indienen die daadwerkelijk verleend worden.

7. Bezwaar en beroep

Heeft iemand bezwaar tegen je vergunning gemaakt? Of heeft de gemeente bijvoorbeeld aan je vergunning voorwaarden gesteld die voor jou onacceptabel zijn? We verdedigen je plan in bezwaar bij de gemeente en desnoods ook bij de rechter. Als er binnen 6 weken na verzenddatum van de vergunning geen bezwaar is aangetekend is er sprake van een onherroepelijke omgevingsvergunning en er mag dan gestart worden met de bouwwerkzaamheden.

8. Gefeliciteerd

Je kunt definitief beginnen met de uitvoering!

9. Handhaving

Heb je per ongeluk zonder de benodigde vergunning of in afwijking van je vergunning gewerkt? We helpen je de situatie zo snel mogelijk tot een goed einde te brengen.

Eerste hulp bij vergunningaanvragen