Wat is het nu? Een ‘bouwvergunning’ of een ‘omgevingsvergunning onderdeel bouwen’? Bij nieuwe projecten altijd het laatste. Omdat ‘omgevingsvergunning onderdeel bouwen’ nogal een mond vol is en tot verwarring kan leiden met andere onderdelen van de omgevingsvergunning, gebruiken wij vaak wel de term bouwvergunning.

Omgevingsvergunning

Sinds de introductie van de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) is het systeem van losse omgevingsrechtelijke vergunningen (denk aan bouwvergunningen en milieuvergunningen) grotendeels vervangen door de omgevingsvergunning. Dat is één overkoepelende vergunning, die – afhankelijk van de situatie – bestaat uit een of meerdere onderdelen. Je hoeft dus maar één aanvraag in te dienen, waar één procedure voor gevolgd wordt en uiteindelijk één besluit op genomen wordt. Alleen bestaat die ene aanvraag dus vaak wel uit verschillende onderdelen waar elk eigen regels op van toepassing zijn en dus ook andere informatie en bijlagen voor moeten worden aangeleverd.

Eén vergunning, of toch niet?

Het idee achter de omgevingsvergunning is dat jij als initiatiefnemer van een project niet langer met meerdere vergunningen bij meerdere bestuursorganen te maken hebt. Een mooi streven, maar wat in de praktijk helaas (nog) niet volledig is uitgewerkt. Zo maakt de toestemming voor het beïnvloeden van het grondwater/de waterwegen bijvoorbeeld nog geen onderdeel uit van de omgevingsvergunning. Daar heb je nog steeds een aparte watervergunning voor nodig. Het verschilt ook per gemeente of lokale vergunningen zoals de kapvergunning aansluiten op het systeem van de omgevingsvergunning, of daar juist los van staan.

Babylonische spraakverwarring

Er zijn afgelopen jaren veel wetswijzigingen doorgevoerd in het omgevingsrecht. Er gelden sowieso al zoveel verschillende wetten. Daardoor is er een behoorlijke wirwar aan termen ontstaan. Om er een paar te noemen: projectomgevingsvergunning, projectbesluit, c-vergunning, binnenplanse afwijking, buitenplanse afwijking, kruimelvergunning, artikel 19-procedure en planologische afwijkingsvergunning. Sommige van deze begrippen zijn de actuele wettelijke termen, andere oud of nooit juridisch correct geweest. Het zijn in ieder geval allemaal begrippen die samenhangen met de omgevingsvergunning onderdeel handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.

Hulp bij jouw vergunningaanvraag

GA DIRECT NAAR:
> Onze werkwijze
> Heb ik een vergunning nodig?
> Vergunning aanvragen

Permiso
info@permiso.nl 024 - 20 22 630

Toegankelijke alternatieven

Indien nodig, gebruiken wij uiteraard de juridische correcte term. We verwachten alleen niet dat iedereen alle termen en de onderlinge verschillen kent, dus kiezen we vaak bewust voor toegankelijkere alternatieven op de website en in gesprekken. We weten dus dat het officieel een ‘omgevingsvergunning onderdeel bouwen’ is, maar kiezen er bewust voor om het enigszins begrijpelijk te houden en spreken dus bij voorkeur toch over ‘bouwvergunning’.

Omgevingswet

Voor wie de kluts nu al kwijt is met de verschillende termen voor vergunningen wordt het over een paar jaar overigens nog moeilijker. Er zit namelijk een nieuwe wet aan te komen – de Omgevingswet – die wéér tot een verandering van de begrippen zal leiden. Om het overzichtelijk te houden, gaat die zelfs bestaande begrippen als het ‘projectbesluit’ een totaal nieuwe betekenis geven. Wij hebben ons echter al voorbereid op die nieuwe wet en de bijbehorende begrippen en kunnen je daar als je wil over bijpraten. Voor onze woordkeuze op de website en in gesprekken zal het in ieder geval geen verschil maken. Wij blijven waar mogelijk kiezen voor de toegankelijkere alternatieven.

Neem contact met ons op

Wil je weten of voor jouw project een vergunning nodig is? Vul dan onderstaand formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.