Heb je regelmatig met vergunningen te maken en vraag je je regelmatig af waarom een bepaalde termijn gesteld wordt of een bepaald besluit genomen wordt? Oftewel: wil je de spelregels leren? Dan heb je inzicht in de proceduregels nodig en is deze cursus voor jou bedoeld. We behandelen niet alleen de procedureregels die nu gelden, maar ook de regels die straks gelden wanneer de Omgevingswet in werking treedt.

Na deze cursus weet je op basis van Awb, Wabo en Omgevingswet:

  • Aan welke indieningsvereisten aanvragen moeten voldoen
  • Aan welke criteria aanvragen getoetst worden
  • Welke termijnen van toepassing zijn op een vergunningprocedure
  • Wanneer een aanvraag buiten behandeling gelaten mag worden
  • Wie bezwaar mag maken
  • Hoe een vergunningbesluit gerepareerd kan worden

Al onze cursussen gaan expliciet niet over de regels, maar om de vaardigheden die nodig zijn om vergunningprocedures optimaal te laten verlopen. Behalve deze cursus. Deze cursus draait juist helemaal om de regels. En dan ook nog eens heel specifiek om de proceduregels uit de Awb, Wabo en Omgevingswet. Dat zijn namelijk dé spelregels die bepalen wie wanneer wat moet en mag doen in een vergunningenprocedure. Als je die niet kent, is de groot dat je per ongeluk telkens precies het verkeerde indient of te laat ontdekt dat er nog wel mogelijkheden waren.

De Awb is de Algemene wet bestuursrecht, de wet die algemene procedureregels voor zo ongeveer alle overheidsbesluiten in Nederland bevat. Die regels zijn dus ook van toepassing op vergunningaanvragen. De Wabo is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de wet die de procedureregels bevat voor een groot aantal omgevingsrechtelijke besluiten. Behalve de regels uit de Awb, zijn daarom vaak ook de regels uit de Wabo van toepassing op een vergunningaanvraag. Om te weten welke spelregels gelden, zul je daarom vaak de regels uit die beide wetten naast elkaar moeten leggen.

De Wabo zal binnenkort vervangen worden door de Omgevingswet. Dan veranderen de algemene omgevingsrechtelijke proceduregels. Bovendien zijn de algemene omgevingsrechtelijke procedureregels dan op nog veel meer vergunningaanvragen van toepassing. De Omgevingswet is al vastgesteld. Er is alleen nog niet besloten wanneer die precies in werking zal treden. Daarom behandelen we in deze cursus zowel de huidige als de toekomstige procedureregels.

Deze cursus is bedoeld voor vergunningenmanagers, aannemers, architecten, ambtenaren en ingenieursbureaus. Na afronding van de cursus ontvang je een certificaat. Iedere deelnemer ontvangt bovendien het Omgevingswet Kwartet.

De cursus wordt in één dag van 9:00 uur ’s ochtends tot 16:00 uur ’s middags gegeven en kost €549,- ex BTW per deelnemer. Neem voor het aanmelden even contact met ons op wanneer 3 of meer mensen vanuit dezelfde organisatie deze cursus willen volgen. Dan kijken we samen naar de mogelijkheid van een op maat gemaakte incompany cursus en maken we in ieder geval een individuele prijsafspraak.

Komende cursussen