Is het als toezichthouder of omgevingsjurist jouw werk om de vergunningenregels te handhaven? Heb je daardoor regelmatig te maken met boze en teleurgestelde mensen en wil je daar graag zo goed mogelijk mee om kunnen gaan? Dan is deze cursus voor jou bedoeld: praktische handvatten voor toezichthouders en omgevingsjuristen die empathisch willen handhaven en bezwaarprocedures willen voorkomen.

Na deze cursus weet je:

  • Hoe vergunningregels begrijpelijk uitgelegd kunnen worden
  • Waarom empathisch handhaven bezwaarprocedures voorkomt
  • Hoe je (potentiële) conflicten over vergunningregels kunt de-escaleren
  • Met welke collega’s en organisaties je hiervoor het beste samen kunt werken

Niemand vindt het leuk om te horen te krijgen dat iets niet mag of er eerst een vergunning nodig is. En al helemaal niet als diegene daar te laat achter komt en dat dus te horen krijgt in het kader van een handhavingstraject. Het is daarom niet gek dat mensen boos of teleurgesteld reageren, maar wel een minder fijn aspect van het werk van toezichthouders en omgevingsjuristen. Die negatieve reacties zullen altijd onderdeel van het werk blijven, maar hoeven niet noodzakelijk tot bezwaarprocedures te leiden.

Mensen maken niet voor hun lol bezwaar. Mensen besparen zichzelf vaak het liefst de tijd, kosten en moeite van het indienen van een bezwaarschrift. Maar dat doen ze alleen als ze ervan overtuigd zijn dat er goed naar ze geluisterd is en de regels correct zijn toegepast. Dit vraagt om meer dan alleen het daadwerkelijk correct toepassen van de regels. Bezwaren voorkom je door de ander dat te laten zien en voelen. In deze cursus verplaatsen we ons daarom bewust in de ander, om te kunnen zien wat wij zelf anders zouden kunnen doen.

Deze cursus is bedoeld voor toezichthouders en omgevingsjuristen. Na afronding van de cursus ontvang je een certificaat. Iedere deelnemer ontvangt bovendien het Omgevingswet Kwartet.

De cursus wordt in één dag van 9:00 uur ’s ochtends tot 16:00 uur ’s middags gegeven en kost €549,- ex BTW per deelnemer. Neem voor het aanmelden even contact met ons op wanneer 3 of meer mensen vanuit dezelfde organisatie deze cursus willen volgen. Dan kijken we samen naar de mogelijkheid van een op maat gemaakte incompany cursus en maken we in ieder geval een individuele prijsafspraak.

Komende cursussen