De huidige planning is dat op 1 juli 2023 het omgevingsplan de huidige bestemmingsplannen gaat vervangen. Hierdoor verandert er het nodige in jouw dagelijks werk. In deze praktische cursus zorgen we ervoor dat jij precies weet hoe jouw werkzaamheden met bestemmingsplannen er na de inwerkingtreding van de Omgevingswet uit gaan zien.

Na deze cursus heb/weet je:

  • hoe je casussen toetst aan het omgevingsplan
  • bouwaanvragen vergunt die niet aan het omgevingsplan voldoen
  • toewerkt naar het definitieve omgevingsplan
  • bouwaanvragen vergunt die aan het omgevingsplan voldoen
  • het omgevingsplan van rechtswege wijzigt ten behoeve van een bouwplan

Vaardigheden staan centraal in deze cursus: het kunnen vinden van de nieuwe regels in de nieuwe software en het kunnen toepassen van de nieuwe regels conform de nieuwe manier van werken. Daarom staan jouw eigen casussen en jouw eigen werkzaamheden ten aanzien van die casussen centraal in deze cursus. Je bereidt daarom vóórdat de cursus begint casussen voor zodat je tijdens de cursus achter de (bij voorkeur eigen) computer aan de slag kunt met die casussen. Tijdens de cursus zul je alleen met je eigen casussen werken of met onze casussen.

Het is dus niet nodig om je casussen te anonimiseren. Als je wel hecht aan anonimiseren: niet zo ver gaan dat je ook de adressen onzichtbaar maakt want die heb je nodig tijdens het oefenen. Uiteraard zullen we na iedere ronde oefenen met de casussen even op groepsniveau bespreken hoe het ging. Daarbij draait het nadrukkelijk alleen om jouw werkzaamheden en niet om de privacygevoelige informatie uit de casus die je gebruikt hebt voor het oefenen.

Voor beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening is er ook nog een dag 3 voor specifiek hun werkzaamheden.

Na afronding van de cursus ontvang je een certificaat. Iedere deelnemer ontvangt bovendien het Omgevingswet Kwartet.

De cursus wordt gegeven in twee dagen van 9:15 uur ’s ochtends tot 16:30 uur ’s middags gegeven en kost €1299,- ex BTW per deelnemer (+ €500 als je dag 3 ook deelneemt). Aanmelding verloopt via Segment.

Komende cursussen